На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал.

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал.
Уведомяваме Ви, че на 09.12.2016 от 16:00 часа в малката зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал

Дневен ред

За провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“

1.Определяне на председател, секретар и преброител на заседанието
2. Приемане на нов член на сдружението
3.Информиране за отпадане на членове на сдружението.
4. Вземане на решене за промяна на Членския внос
5. Членски внос за 2016г.
6. Приемане на промяна в Устава на Сдружението
7.Избор на нов Управителен съвет и Председател на сдружението